Olika frekvens på olika motstånd på SkiErg. Sträva efter lägre frekvens på lägre motstånd och vice versa för att göra träningen mer skidlik.

Olika frekvens på olika motstånd på SkiErg. Sträva efter lägre frekvens på lägre motstånd och vice versa för att göra träningen mer skidlik.

Olika frekvens på olika motstånd på SkiErg. Sträva efter lägre frekvens på lägre motstånd och vice versa för att göra träningen mer skidlik.

Kommentera gärna!