Stavlängd för skidåkning – klassiskt, skejt, stakning, skidgång, rullskidor, maxlängd…

I frågelådan fick vi meddelandet ”Ska man ha olika stavlängder beroende på om man ska använda benen eller köra med blanka skidor?” Det och en del annat om stavlängder svarar Erik på här.

Hösten 2016 kom en regel kring hur långa stavar du får ha vid klassisk åkning. Läs mer om stavlängd för klassisk skidåkning här. Det är en bra längd för att kunna ha en fin stakteknik och utan reglemente hade troligtvis många av världens bästa långloppsåkare haft ungefär så långa stavar.

Själv tycker jag det är svårt att få ordentligt med tryck i stakningen när jag går upp för mycket i stavlängd, alltså längre än maxlängd. Det har jag också fått bekräftat då jag haft en accelerometer i pulsbandet med tillhörande mjukvara (Racefox), som mätt hur kraftigt stavarna landar i backen.

Jag är 187 cm lång och åkte tidigare med 157,5 cm långa stavar. Nu när jag enbart stakar långlopp kör jag med 161 cm långa stavar (86 procent av kroppslängd), mätt från spets till topp.

Tidigare tyckte jag att det blev för långa stavar för motionärer som också diagonalar, men efter hundratals lektioner och kurser där jag studerat teknik i fält och på film så skulle jag rekommendera den stavlängden till i stort sett alla. Fördelarna i stakningen är stora (lättare att koppla på bålstyrkan) och nackdelarna med så långa stavar i diagonalåkning är små.

Tyvärr märker jag vid lektioner, företagsevent etc att många mindre kunniga sportbutiker säljer på motionärer stavar som är 30 cm under kroppslängd oavsett om personen är 155 cm eller 195 cm. Då blir stavarna alldeles för korta för den korta personen och något för korta för den långa personen.

De flesta tillverkarna mäter stavlängden för hela staven, inte bara upp till infästningen av handtaget vilket hade varit mer relevant. Därför är det också längden på hela staven som jag resonerar kring här.

Säsongen innan regeln om maxlängd infördes stakade världens då bästa långloppsåkare Petter Eliassen med stavar som ibland nästan vara lika långa som honom själv. Men redan innan regeln infördes kom han på att det var på tok för långt.
Säsongen innan regeln om maxlängd infördes stakade världens då bästa långloppsåkare Petter Eliassen med stavar som ibland nästan vara lika långa som honom själv (180 vs 183 cm). Men redan innan regeln infördes kom han på att det var på tok för långt.

Maxlängd på stavar

I oktober 2016 kom en ny regel angående stavarnas längd i klassisk längdskidåkning.

MAXLÄNGDEN ÄR 83 PROCENT AV DIN KROPPSLÄNGD DÅ DU HAR SKIDSKOR PÅ, MÄTT UPP TILL INFÄSTNINGEN PÅ STAVARNA.

Med det ”gamla sättet” att mäta, alltså staven från spets till topp, blir det ca 86 procent av kroppslängden, lite beroende på tjocklek på skidskor (ofta ca 2 cm) samt hur lång du är.

För att ytterligare göra det hela mer invecklat så gäller estimeringen på 86 procent endast de stavar som har ca 4 cm från infästningen till toppen. Många av modellerna som kommit från 2018 och framåt har bara ca 1,5 cm från infästningen till toppen. Så där blir det bara ca 85 procent om du mäter från botten till botten. Om du bara vill räkna upp till infästningen av stavremmen blir det ca 84 procent av kroppslängd.

En decimeter kortare för skidgång
För skidgång tycker jag du kan använda ett par skidstavar som är ca 5-10 cm kortare än de du har för klassisk åkning på vintern. Har du inte det så kör med dina vanliga, de går också bra. Framförallt vid “stakskidgång“. Undvik helst stavar med rullskidspetsar istället för riktiga trugor, så du inte sjunker ner för mycket om det är löst eller lerigt.

Skejt
Vid skejt tycker jag ungefär 90 procent av kroppslängd är lagom, plus/minus 1-2 centimeter. 167,5 cm är lagom för mig som är 187 cm.

Rullskidor
Du kan ha samma stavlängd vid rullskidåkning som vid skidåkning. Du behöver inte gå upp i längd. Visserligen står du högre på rullskidor, men på vintern sjunker å andra sidan trugorna ner lite grann i snön.

/Erik

Kommentera gärna!