Nytt upplägg på träningsprogrammen

Träningsprogrammen i Wickström Coaching utgår från en rad variabler såsom tid, lopp, stakning/inte stakning, skejt/klassiskt och rullskidträning/ej rullskidträning.

I takt med att stak- skejtprogrogrammen har växt har det också efterfrågats fler tidsgrupper i dessa. Därför har vi nu gjort ett upplägg där du primärt väljer mellan dessa fyra kategorier (vi har också Nordenskiöldsloppet samt klassiska program på engelska):

  • KLASSISKT
  • STAKNING
  • SKEJT
  • UTAN RULLSKIDTRÄNING

Inom varje grupp finns alla olika mängderna inkluderade (2-5 och 4-8 och 7-12 timmar/vecka). Så du kan enkelt byta mellan grupperna och så även på veckobasis om du skulle ha mer eller mindre tid någon vecka.

Du har inte tillgång till en annan kategori, utan du behöver höra av dig om du t ex vill byta från klassiskt till stakning.

Vi har inte längre kvar att t ex vissa grupper är träning mot Tjejvasan och vissa mot Vasaloppet. Det beror dels på att det skulle bli en så stor mängd program, dels för att träningen sett över året är såpass lik. Kravprofilen för att åka 3 mil skidor skiljer sig inte väsentligt från att åka 9 mil, även om det såklart finns skillnader. In mot loppen kommer dessa scheman att delas upp för att passa förberedelserna för olika lopp.

För Nordenskiöldsloppet däremot har vi ett separat schema för att få in 1-2 rejäla långpass per månad (delvis på bekostnad av inftensitetsträningen) från sommaren och framåt.

Vi hoppas och tror att du ska uppskatta denna förändring.

Vi har försökt att hålla tungan rätt i mun så att t ex grupp C fått tillgång till UTAN RULLSKIDTRÄNING och grupp M fått tillgång till STAKNING. Det har varit lite pilligt så vi kan ha missat något. Hör gärna av dig om något blev tokigt. På sikt ska vi stuva om i namnen på grupp A, B, C etc.

Läs mer om träningsgrupperna här.

Kommentera gärna!