Hur ska jag göra om jag bara har 10-20 min per dag för träning?

Det kan finnas många anledningar till att träningen blir starkt begränsad under en period, exempelvis till följd av utlandssemester. Hur ska du då bäst förvalta tiden?