Nattvasan starten 2018

Nattvasan – Utrustning för dig som inte orkar skejta hela vägen

Om du är en van skejtåkare är det givit att köra Nattvasan med skejtutrustning. Du behöver inte läsa det här. Men om du är osäker och vill ha höjd för att blanda in stakning och/eller diagonalåkning kommer här lite råd om utrustning och genomförande.